ทางบริษัท ได้ผลิตงาน Standard ตามในแคตตาล็อกแล้ว

ยังได้รับทำงานตามแบบ เพียงแค่ทางลูกค้าส่งแบบ (Drawing) มา

ทางเราได้มีทีมงานฝ่ายเอ็นจิเนียที่ชำนาญการรวมไปถึงเครื่องมือ

และเครื่องจักรที่ทันสมัย ที่จะผลิตสินค้าให้ตรงความต้องการลูกค้า

อย่างมืออาชีพ เพราะคือผู้นำด้านชิ้นส่วนแม่พิมพ์ที่ส่งออกไปขายทั่วโลก

“Your Partner in Precision Die Making”