Your Partner In Precision Die Making

To stay in the forefront of technology in highly competitive world, we are

img_0137003

                  บริษัทเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2521 โดยเริ่มจากธุรกิจเล็กๆ ด้วยจำนวนเครื่องจักรเพียงไม่กี่ตัว แล้วได้เริ่มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนสามารถเป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดใน เอเชีย ในด้านอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนมาตรฐานแม่พิมพ์. เพื่อความน่าเชื่อถือในการทำธุรกิจ บริษัทได้ทำการจดทะเบียนเป็นบริษัทอินเตอร์ทูล จำกัด ในปี 2533 จนกระทั่งถึงปัจจุบันเรามีโรงงานที่ใช้ในการผลิตของเราด้วยกัน 2 แห่งเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง โดยผลิตภัณฑ์หลักของเราคือ ส่วนประกอบมาตรฐานแม่พิมพ์ และพลาสติก เราทำงานด้วยมาตรฐานระดับสากล จนต่างประเทศให้ความเชื่อถือ โดยที่บริษัทของเรามีการส่งออกสินค้าให้กับต่างประเทศถึง 25% ของกำลังการผลิตของเรา โดยประเทศที่ให้ความเชื่อถือและเป็นลูกค้ากับเรามีมากกว่า 10 ประเทศ เช่น ญี่ปุ่น, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, อเมริกา, โปรตุเกส, ออสเตรเลีย, สิงค์โปร์, มาเลเซีย, อินโดนีเชีย, อินเดีย, เวียดนาม เป็นต้น จึงทำให้บริษัทเราเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า และทันสมัย ระดับโลก

img_0169006007

           การพัฒนาเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ปัจจุบันบริษัทฯ มีเครื่องมือเครื่องจักร CNC มากกว่า 50 และมีการเพิ่มเครื่องจักรที่สนับสนุนงานพิเศษด้วย

m           ด้านการวางแผนการผลิต บริษัทฯ เห็นถึงความสำคัญในด้านการวางแผนการผลิตเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้เอง บริษัทจึงนำ โปรแกรมด้านการวางแผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพเข้ามาใช้งาน เพื่อช่วยในการผลิตให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ยิ่งขึ้น ด้วยประสิทธิภาพของโปรแกรมทำให้เราสามารถปรับแผนงานการผลิตสำหรับคำสั่งรีบด่วนในเวลาอันรวดเร็วได้ เพื่อเป้าหมายสูงสุดของเราคือการส่งให้รวดเร็วตรงตามความต้องการ และมีคุณภาพสูง ในราคาที่เป็นธรรม

6637-jpg

          ข้อสุดท้ายแต่เป็นข้อที่สำคัญที่สุด คือบุคลากรทุกระดับจะได้รับการฝึกฝน และพัฒนากับเทคโนโลยีใหม่อย่างสม่ำเสมอหน่วยงานวิเคราะห์และพัฒนาได้ทำการศึกษาค้นคว้าแนวทางในการหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับบริษัทฯอยู่เสมอ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า เราภูมิใจและกล้าพูดว่าบุคลากรของบริษัทฯ เป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสามารถมากที่สุด

การผลิตและจำหน่าย

ปัจจุบันบริษัทฯมีลูกค้าประมาณ 3,000 บริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย 75% ของการผลิตจัดจำหน่ายภายในประเทศ อีก 25% ในการส่งออกไปต่างประเทศ

คุณรังสรรค์ ปริศนาวาณิชย์
คุณรังสรรค์ ปริศนาวาณิชย์ผู้ก่อตั้งบริษัทฯ และอดีตผู้บริหารบริษัท
คุณรังสรรค์ ปริศนาวาณิชย์. ได้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Pennsylvania State ประเทศสหรัฐอเมริกา ในสาขาการผสมโลหะ ในปี 2515 และได้เข้าทำงานที่ Technonet Center ประเทศ สิงคโปร์ซึ่งเป็นศูนย์กลางทำงานของ Technonet Asia ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิก ก่อนที่จะเริ่มมาเปิดธุรกิจของตนเอง

คณะกรรมการของบริษัทเชื่อว่าบริษัทที่ดีคือบริษัทที่ต้องมี

  • บุคลากรทุกระดับต้องได้รับการพัฒนา ฝึกฝน เรียนรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆอยู่อย่างสม่ำเสมอ.
  • การพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งของเราทำให้ง่ายต่อการ สรรหาและตระเตรียม สินค้าและบริการ แก่ลูกค้าของเราได้สะดวกยิ่งขึ้น
  • เป็นอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานระดับโลก

ด้านการตลาด

  • 75% ของการผลิตและจำหน่ายภายในประเทศ
  • 25% ในการส่งออกให้ประเทศ ญี่ปุ่น, เยอรมันนี, ฝรั่งเศส, เดนมาร์ก, ออสเตรีย, สิงค์โปร์, เวียดนาม, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, เกาหลี และอื่น ๆ เป็นต้น
  • เป้าหมายของเรา ในการส่งออก 35-40% ในแต่ละปี

รายละเอียดบริษัท

ชื่อบริษัท บริษัท อินเตอร์ทูล เทคโนโลยี จำกัด
เลขที่ประจำตัว 0115533001629
ที่อยู่ โรงงาน 1 : 907 หมู่ 15 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
Address : 907 moo.15 Theparak Road. Bangsaothong,Bangsaothong. SamutPrakan. 10570
ที่อยู่โรงงาน 2 : 543 หมู่ 16 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
โทรศัพท์ : (66-2)313-1199 (16 คู่สาย)
(66-2)706-0899(6 คู่สาย)
แฟกซ์ : (66-2)313-1114
(66-2)706-1179
อีเมล์ :  info@theintertoolgroup.com
เว็บไซด์ : www.theintertoolgroup.com
ปีที่จดทะเบียน ปี 2533
ทุนจดทะเบียน : 70,000,000 บาท
ผู้บริหาร : คุณจงจิตร  ปริศนาวาณิชย์
กรรมการผู้จัดการ
จำนวนบุคลากร : 250 คน
พื้นที่ตั้งบริษัท : 19,345 ตารางเมตร
พื้นที่โรงงาน และ สำนักงาน : 10,345 ตารางเมตร
จำนวนลูกค้าโดยประมาณ : 3,000 ราย